Lysanlægget aktivt.

Kære Medlemmer,

Nu kan man tænde det nye lysanlæg… selvom banerne lige nu ikke er brugbare pga frost/vand

Hvor tænder man: Inde i skuret til højre (samme nøgle som til baner), og kan kun tændes når det er mørkt.

 

Hvor længe lyser det: 2 timer, Når der er 15 min tilbage, så starter blinket ovenpå den grå el-boks, så man kan genaktiveret lyset.

Begrænsning: Anlægget kan ikke tændes mellem 22:00 – 7:00.

HUSK AT SLUKKE LYSET INDEN DU FORLADER ANLÆGGET