Generalforsamling 2024 torsdag, 21 marts, kl. 17:00 – 19:00

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Karlebo Tennis Klub på Karlebo kro på ovenstående dato og tidspunkt.

Dagsordenen er i henhold til foreningens vedtægter

 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Lars Frits
 2. Godkendelse af formandens beretning
 3. Godkendelse af kassererens (Palle) beretning herunder, Karlebo Tennis Klub årsrapport 2023 og Budget 2024
 4. Godkendelse af beretning fra udvalg m.mv.
  • Børn og unge aktiviteter (Elena)
  • Padelbane (Marie-Louise)
  • Dansk Tennis Forbund (Ole)
  • Ny sponsor præsenteres (Ole)
  • Nyt samarbejde omkring opstregning og ketcher (Ole)
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  • Palle og Ole – er ikke på valg i år
  • Elena, Marie-Louise de modtager begge gerne genvalg
  • Tanya ønsker ikke genvalg
  • Bestyrelsen foreslår Nele Normann som nyt bestyrelsesmedlem. 
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Bestyrelsen indstiller igen i år Jens-Peter Rasmussen til at revidere regnskab
 7. Godkendelse af kontingent for det kommende år, bestyrelsen foreslår uændret.
 8. Godkendelse af budget for det kommende år
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Tilmelding

Generalforsamlingen afholdes på Karlebo Kro, hvor klubben efter generalforsamlingen byder på to stykker smørrebrød og en øl/vand.

Det er derfor et krav at man er tilmeldt, for at kunne deltage i bespisningen, via nedenstående formular.

Tilmeldings frist var 16. marts